รายละเอียดของโปรโมชั่นนี้

Working hours

Monday- Thursday
Friday - 00:00-24:00